رنگ وبسایت

آنالیز LC-MS-MS:

تعیین جرم مولکولی

ترکیبات سنگین و پیچیده مانند متابولیت ها

کمک به تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات مجهول

کاربردهای دارویی

شناسایی انواع سموم آفت کش ها و انواع افلاتوکسین ها در حد ppb

خدمات آنالیز LC-MS-MS:

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید
اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید میتوانید از اینجا آن را عوض کنید