رنگ وبسایت

آنالیز FTIR-NIR:

نام دستگاه: FT-IR/FT-NIR Spectrometer

شرکت سازنده: PerkinElmer

کشور سازنده: آمریکا

مدل: Spectrum 400

کتابخانه­ ها و تجهیزات جانبی:

 

BIO RAD HaveItAll™ IR Libraries

NIR

HATR

Reflectance IR Spectroscopy accessories


BIO RAD HaveItAll™ IR Libraries Database

 Pesticides and Agricultural Chemicals

 Adhesives and Sealants (Subset A)

Automobile Paint Chips

 Adhesives and Sealants

 Polyols

 Basic Monomers and Polymers Volume II (Unmodified Monomers and Polymers)

 Basic Monomers and Polymers Volume I (Unmodified Monomers and Polymers)

 Surfactants 1 (Comprehensive)

Surfactants 2 (Comprehensive)

 Surfactants 3 (Comprehensive)

 Basic Surfactants (Unmodified Surfactants)

 Surfactants Volume  I (Modified Surfactants)

 Surfactants Volume II (Modified Surfactants)

 Epoxy Resins, Curing Agents and Additives

 Monomers and Polymers 1 (Comprehensive)

Controlled Pyrolyzates of Polymers

 Plasticizers

 Enhanced EPA Vapor Phase

 Food Additives

Flavors and Fragrances

 Fibers by Microscope

 Flame Retardants

 Fats, Waxes and Derivatives

 Gases and Vapors

 Lubricants

 Sadtler/Scholl Polymer Processing Chemicals

 Hummel/Sadtler Polymers

 Coating Chemicals

 Fibers and Textile Chemicals

 Solvents (Industrial Quality)

 Lubricant Additives

 Solvents (Unblended)

 Vapor Phase of Solvents

 Monomers and Polymers Volume II (Modified Monomers and Polymers)

 Petroleum Chemicals

 Prepared and Prescription Drugs (Acidic Form)

 Prepared and Prescription Drugs (Basic Form)

 Enhanced Polymer Additives

 Sadtler Reference Database of Pure Organic Compounds

 Pharmaceuticals

 Rubber Chemicals

 Steroids

 Priority Pollutants (Vapor Phase)

 Priority Pollutants (Condensed Phase)

 Vapor Phase IR Standards 1 (Comprehensive)

 Vapor Phase IR Standards 2 (Comprehensive)

 Select Vapor Phase

 ATR of Polymers

 ATR of Solvents

 Water Treatment Chemicals

Dyes, Pigments and Stains

 Dyes

 Inorganics

 

طیف های مادون قرمز – تبدیل فوریه (Fourier-Transform Infrared spectrum) از برهم کنش تابش مادون قرمز با ماده و تحلیل داده های خام با تبدیل ریاضی فوریه، حاصل می شوند. طیف های FTIR از سه طریق اندازه گیری جذب، عبور و بازتاب به دست می آیند. از این تکنیک برای شناسایی گروه های عاملی در نمونه های اغلب آلی و به صورت محدودتر برای نمونه های معدنی استفاده می شود. نمونه ها می توانند به صورت جامد، مایع و گاز باشند. در مورد نمونه های محلول درآب به علت تداخل نسبتا شدید طیف آب، بهتر است نمونه پیش از آنالیز خشک شود. طیف FTIR هر ترکیبات تقریبا منحصر به فرد است. بر این اساس می توان با استفاده از کتابخانه های الکترونیکی و مقایسه طیف نمونه با طیف های استاندارد مرجع، از FTIR برای شناسایی ترکیبات استفاده کرد.

طیف سنجی مادون قرمزنزدیک (Near-infrared spectroscopy, NIR)

این نوع طیف سنجی مشابه همان FTIR می باشد اما در محدوده طول موجی مادون قرمز نزدیک ( در حدود 700 تا 2500 نانومتر). بر خلاف FTIR، آب در ناحیه نسبتا شفاف است و امکان تهیه طیف از محلول های آبی به مراتب راحت تر است. علاوه بر آب، شیشه و کوارتز نیز در ناحیه NIR شفافند و می توان از آن ها برای قطعات اپتیکی و نیز به عنوان سل استفاده کرد. نکته مهم در ارتباط با طیف های NIR این است که این پیک ها در اصل پیک های overtone باندهای اصلی ناحیه مادون قرمز میانه هستند و در نتیجه عموما شدت کمی دارند. بیشترین کاربرد NIR با توجه به عدم تداخل آب، مربوط به مطالعات پزشکی و دارویی می باشد.

طیف سنجی انعکاسی مادون قرمز (Reflectance IR Spectroscopy)

از برهم کنش تابش الکترومغناطیسی با سطح نمونه، بسته به نوع و چگونگی سطح و محیط آن، نور می تواند به سه شیوه انعکاس یابد: انعکاس درونی، انعکاس آینه ای و بازتاب منتشر شده. در عمل، هر سه نوع بازتاب می تواند در یک زمان رخ دهد. از هر یک از این سه نوع بازتاب می توان برای مطالعات مادون قرمز استفاده کرد.

طیف سنجی انعکاس کل تضعیف شده (Attenuated Total Reflection spectroscopy, ATR)

در تکنیک ATR از خواص بازتاب داخلی کل (total internal reflection) استفاده می شود. تابش مادون قرمز از کریستال ATR عبور می کند به گونه ای که حداقل یک بار از سطح داخلی در تماس با نمونه منعکس شود. عمق نفوذ تابش به نمونه معمولا بین 0.5 تا 2 میکرومتر است که مقدار دقیق آن به وسیله طول موج نور، زاویه تابش و شاخص های بازتاب برای کریستال ATR و مشخصات نمونه بستگی دارد.

طیف سنجی بازتاب آینه ای (Specular reflectance spectroscopy) و بازتاب پخشی (Diffuse Reflectance)

پرتو تابیده شده به سطح با توجه به نوع و چگونگی آن (میزان صیقلی بودن یا زبری سطح) یا به صورت آینه ای یا پخشی باز تابیده می شود. هر کدام از این دو نوع بازتاب می توانن اطلاعات مفیدی در مورد ماهیت و ساختار نمونه در اختیار قرار دهند. بازتاب آینه ای در مورد سطوح صیقلی رخ می دهد؛ از آن جا که بازتاب پخشی به اندازه ذرات، یکنواختی و سایر خصوصیات فیزیکی سطح وابسته است، بهتر است نمونه ها پیش از آنالیز آسیاب شوند.

Pyrolysis - FTIR

در تکنیک Pyrolysis - FTIR نمونه تحت حرارت مستقیم قرار می­گیرند. افزایش ناگهانی دما باعث شکسته شدن ساختار و آزاد شدن مولکول­های کوچک تر و وارد شدن آن به فاز گازی می گردد. بخار حاصل از نمونه سرد شده و به مایع تبدیل می شود. از مایح حاصل طیف FTIR تهیه می گردد. در صورت وجود تجهیزات دستگاهی مناسب می توان طیف مورد نظر را از فاز گازی نمونه تهیه کرد. این تکنیک به خصوص در مورد شناسایی ترکیبات پلیمری چند جزئی کاربرد دارد.

 

کاربرد ها:

 • شناسایی گروه های عاملی
 • شناسایی ترکیبات مجهول
 • بررسی تشکیل پیوند در مطالعات سنتزی
 • بررسی خواص بازتابی سطح
 • مطالعات ایزوتوپی
 • تعیین پلیمر پایه در پلیمرهای چند جزئی
 • تعیین افزودنی ها (additives) در پلیمرها

 

 

 

 

 

خدمات آنالیز FTIR-NIR:

کلیه خدمات زیر علاوه بر ناحیه مادون قرمز میانه (MidIR) در محدوده مادون قرمز نزدیک (NIR) نیز ارائه می گردد.

 • شناسایی ترکیبات مجهول شامل ترکیبات پلیمری، رنگ، پیگمنت، دارو، سموم، مواد پرانرژی، سرامیک و ترکیبات معدنی و... با استفاده از کتابخانه BIO RAD HaveItAll
 • آنالیز ATR
 • انجام انواع آنالیزهای بازتابی (آینه ای و پخشی)
 • ارائه نتایج به صورت فایل اکسل

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید
اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید میتوانید از اینجا آن را عوض کنید