رنگ وبسایت

کاربردها

جداسازی پپتیدها و پروتئین ها ازنمونهای طبیعی

جداسازی شیرین کننده ها و افزودنی های مصنوعی در کلیه نوشیدنی ها

جداسازی کربو هیدرات ها و ویتامین ها و رنگ های مصنوعی در صنایع غذایی

جداسازی انانتیومرها و دیاستومرها و ترکیبات استریو شیمی

جداسازی مواد دارویی در سم شناسی

جداسازی هیدرو کربن های پلی آروماتیک

جداسازی کاتیون ها و آنیون های معدنی از جمله NH4+، ، CNˉ، NO3ˉ در امور جنایی

مزایای CE

ساده و ارزان ، جداسازی سریع ، حساسیت و قدرت تفکیک بالا ، غیر تخریبی ، قابلیت اتصال به سیستم های آنالیز جرمی

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید
اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید میتوانید از اینجا آن را عوض کنید