رنگ وبسایت

 1. خانه
 2. گروه ها
 3. معرفی گروه زیست

معرفی گروه زیست

گروه زیست شناسی پژوهشکده کیمیازی در سال 1389 و همزمان با تاسیس این پژوهشکده در دو بخش ژنتیک و میکروبیولوژی فعالیت خود را آغاز کرد. از اهداف این گروه می توان به ارائه راهکارها و خدمات مناسب در زمینه شناسایی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای زیستی، رفع نیازهای بخش های مسئول در زمینه تغذیه و امنیت غذایی و نیز یاری نمودن جامعه علمی و دانشگاهی کشور با فراهم نمودن امکانات جهت انجام پروژه های ارزشمند اشاره کرد. در ادامه این گروه به منظور تکمیل زمینه فعالیت خود و با هدف کمک به حفظ و ذخایر گیاهی، بخش مطالعات گیاهی را راه اندازی کرد. در حال حاضر در سه بخش ژنتیک، میکروبیولوژی و گیاهی و با بهره گیری از توان کارشناسان مجرب و اساتید محترم و با تلاش روزافزون در راستای پیشبرد اهداف پژوهشکده گام برمی دارد.

 

بخش ژنتیک

بخش میکروبیولوژی

بخش گیاهی

 

خدمات بخش ژنتیک

 • تعیین توالی قطعات DNA 
 • استخراج ماده ژنتیکی از نمونه های مختلف انسانی
 • انجام تست پدر- فرزندی
 • انجام تست های تشخیص هویت

 

خدمات بخش میکروبیولوژی

 • غربالگری و شناسایی باکتری ها از محیط زیست
 • استخراج  DNA از باکتری
 • تکثیر قطعات DNA با تکنیک PCR 
 • تست های بیوشیمیایی باکتری ها
 • انواع رنگ آمیزی
 • رسم درخت فیلوژنتیکی
 • انجام تست های تاییدی میکروبیولوژیکی درخواستی برای محصولات مختلف
 • تست های شمارش جمعیت میکروارگانیسم های هوازی، میکروارگانیسم های نمونه های جامد و مایع
 • تایید سلامت مناطق از طریق نمونه برداری از هوا
 • بررسی اثرات ضد میکروبی محصولات مختلف (محصولات سنتزی ، محصولات ارگانیک موجود در محیط، اثرات توکسیک مواد)
 • تایید اثربخشی و تعیین درصد اثربخشی بر روی میکروارگانیسم های مدل شامل تست های چاهک و MBC
 • انجام تست های شاخص سلامت و کنترل کیفیت آب
 • تست های میکروبیولوژیکی نمونه های آب جهت تائید سلامت نمونه های آب (تست کلیفرم)
 • شناسایی و کشت باکتری ها بیماریزای خاص در آب از جمله وبا و...
 • انجام تست های تایید صحت فرآیند استرلیزاسیون

 

خدمات بخش گیاهی

 • کشت پینه
 • کشت سوسپانسیون
 • باززایی مستقیم و غیر مستقیم
 • انتقال ژن
 • ریزازدیادی و تکثیر
 • استخراج DNA، RNA و پروتئین
 • تکثیر قطعات DNA با تکنینک PCR

 

برخی از تجهیزات گروه زیست

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید
اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید میتوانید از اینجا آن را عوض کنید