رنگ وبسایت

آنالیز SEM:

مدل دستگاه 

philips XL30 ESEM

کشور سازنده : هلند

 

خدمات آنالیزی SEM:

بررسی های زیستی

بررسی سطوح شکست و آخال ها

آنالیز عنصری EDS

آنالیز MAP

EBSD کریستالو گرافی

تهیه تصاویر در دمای بین 30- تا 1500

Hot Stage microscopy

Cold Stage microscopy

MAP , EBSD, SE , BE , EDX

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید