رنگ وبسایت

آنالیز پلاسمای جفت شده القایی- طیف سنج جرمی (ICP-MS)

Inductively Coupled Plasma Mass Spectromrtry

مدل دستگاه:  Perkin Elmer ELAN 6100 DRC-e 

معرفی ICP-MS (پلاسمای جفت شده القایی- طیف سنج جرمی)

    روش اسپکترومتری جرمی با پلاسمای جفت شده القائی یکی از حساس ترین روش های آنالیز چند عنصری است می باشد که برای اندازه گیری های کمی مقادیر بسیار جزئی و همچنین فراوانی ایزوتوپی عناصر مختلف به طور گستردهای مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش باریکه ای از یون های مثبت عناصر که در  ICPتولید می شوند، به داخل اسپکترومتر جرمی کشیده شده و پس از جداسازی بر اساس نسبت جرم به بار، اندازه گیری می شوند. طیف های تولید شده بدین طریق غالبًا توسط یک استاندارد درونی و بر اساس منحنی های درجه بندی برای اندازه گیری های کمی به کار برده می شوند. مزایای این روش حساسیت بالا، قابلیت کاربرد برای تقریبًا تمام عناصر، آنالیز هم زمانی چند عنصر و امکان اندازه گیری فراوانی ایزوتوپی هر عنصر  می باشد

ویژگی های خدمات آنالیز ICP-MS:

  1. آنالیز ایزوتوپی عناصر
  2. حد تشخیص در محدوده PPt
  3. حذف تداخلات پلی اتمی با تکنیک DRC
  4. مجهز به سیستم Auto sampler

کاربردها:

  1. در کلیه ماتریس ها شامل دارو، غلات، حبوبات، شیر، برنج، خون، مو، بافت، آب، خاک، نمونه های گیاهی، نمونه های باستانی و .....
  2. تعیین مقادیر جزئی از ناخالصی در آلیاژها ، فلزات ، واکنشگرها و حلال ها

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید