رنگ وبسایت

طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

دستگاه جذب اتمی کوره ای زیمن                      شرکت سازنده:Varian                            

دستگاه جذب اتمی شعله                                 شرکت سازنده:Thermo

دستگاه VGA                                                   شرکت سازنده:Varian

طیف سنجی جذب اتمی(AAS)

در طیف‌سنجی (یا طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی) هدف، مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از نمونه مورد نظر است.طیف‌سنجی جذب اتمی (Atomic Absorption Spectroscopy) روش اسپکتروسکوپی برای اندازه‌گیری کمی عناصر جدول تناوبی در غلظت های ناچیز است . تکنیک طیف سنجی جذب اتمی (AAS) برای تعیین غلظت عناصر در نمونه های مختلف استفاده می شود. حد تشخیص روش اتمیک ابزروبشن (AAS) برای همه عناصر یکسان نیست و در محدوده غلظتی ppm و ppb است. دقت جذب اتمی با تکنیک شعله در حد ppm و با تکنیک کوره و هیدرید در حد مقادیر جزئی ppb است. اساس (AAS)، اندازه گیری میزان جذب برای ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه بر اساس قانون بیر لامبرت است. به این صورت که الکترون‌های اتم‌ها با جذب طول موج مشخص  به سطوح بالاتر انرژی رفته و برای مدت کوتاهی به حالت برانگیخته در می آیند. میزان انرژی جذب شده برای هر اتم برای رفتن به سطح انرژی بالاتر با اتم دیگر متفاوت است. با اندازه گیری میزان جذب نمونه و رسم منحنی کالیبراسیون غلظت محلول استاندارد، مقدار هر فلز در نمونه اندازه گیری می شود. این باعث می شود که روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) بسیار دقیق و انتخاب پذیر، سریع با صحت بالا باشد. روش طیف سنجی جذب اتمی(AAS) با هدف اندازه گیری عناصر مختلف در انواع نمونه ها مانند آب، خاک، غذا، میوه و سبزیجات، دارو، آلیاژ، سنگ معدن و ... کاربرد دارد. یکی از مهمترین کاربردهای آن اندازه گیری فلزات سنگین در ماتریس های مختلف می باشد. فلزات سنگین شامل آرسنیک، کادمیوم، جیوه و ... می باشد که با دقت بالا و بدون اثر مزاحمت قابل اندازه گیری می باشد. 

  • آنالیز ناخالصی‌هادر آلیاژها و معرف‌ها
  • آنالیزها در نمونه آب
  • آنالیز نمونه‌های تهیه شده در تماس مستقیم با هوا.
  • آنالیز مستقیم جامدات، سنگ معدن‌ و فلزات

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید