رنگ وبسایت

 1. خانه
 2. گروه ها
 3. معرفی گروه زیست

معرفی گروه زیست

گروه زیست شناسی پژوهشکده کیمیازی در سال 1389 و همزمان با تاسیس این پژوهشکده در دو بخش ژنتیک و میکروبیولوژی فعالیت خود را آغاز کرد. از اهداف این گروه می توان به ارائه راهکارها و خدمات مناسب در زمینه شناسایی، پیشگیری و مقابله با تهدیدهای زیستی، رفع نیازهای بخش های مسئول در زمینه تغذیه و امنیت غذایی و نیز یاری نمودن جامعه علمی و دانشگاهی کشور با فراهم نمودن امکانات جهت انجام پروژه های ارزشمند اشاره کرد. در ادامه این گروه به منظور تکمیل زمینه فعالیت خود و با هدف کمک به حفظ و ذخایر گیاهی، بخش مطالعات گیاهی را راه اندازی کرد. در حال حاضر در سه بخش ژنتیک، میکروبیولوژی و گیاهی و با بهره گیری از توان کارشناسان مجرب و اساتید محترم و با تلاش روزافزون در راستای پیشبرد اهداف پژوهشکده گام برمی دارد.

 

بخش ژنتیک

بخش میکروبیولوژی

بخش گیاهی

 

خدمات بخش ژنتیک

 • تعیین توالی قطعات DNA 
 • استخراج ماده ژنتیکی از نمونه های مختلف انسانی
 • انجام تست پدر- فرزندی
 • انجام تست های تشخیص هویت

 

خدمات بخش میکروبیولوژی

 • غربالگری و شناسایی باکتری ها از محیط زیست
 • استخراج  DNA از باکتری
 • تکثیر قطعات DNA با تکنیک PCR 
 • تست های بیوشیمیایی باکتری ها
 • انواع رنگ آمیزی
 • رسم درخت فیلوژنتیکی
 • انجام تست های تاییدی میکروبیولوژیکی درخواستی برای محصولات مختلف
 • تست های شمارش جمعیت میکروارگانیسم های هوازی، میکروارگانیسم های نمونه های جامد و مایع
 • تایید سلامت مناطق از طریق نمونه برداری از هوا
 • بررسی اثرات ضد میکروبی محصولات مختلف (محصولات سنتزی ، محصولات ارگانیک موجود در محیط، اثرات توکسیک مواد)
 • تایید اثربخشی و تعیین درصد اثربخشی بر روی میکروارگانیسم های مدل شامل تست های چاهک و MBC
 • انجام تست های شاخص سلامت و کنترل کیفیت آب
 • تست های میکروبیولوژیکی نمونه های آب جهت تائید سلامت نمونه های آب (تست کلیفرم)
 • شناسایی و کشت باکتری ها بیماریزای خاص در آب از جمله وبا و...
 • انجام تست های تایید صحت فرآیند استرلیزاسیون

 

خدمات بخش گیاهی

 • کشت پینه
 • کشت سوسپانسیون
 • باززایی مستقیم و غیر مستقیم
 • انتقال ژن
 • ریزازدیادی و تکثیر
 • استخراج DNA، RNA و پروتئین
 • تکثیر قطعات DNA با تکنینک PCR

 

برخی از تجهیزات گروه زیست

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید